MEKANİK HİZMETLER

 

ALTYAPI

Sektörde bir çok dağıtım firmasına yapılan uygulama, istasyon yenilemeleri ve çevresel kirlenmeleri en alt düzeye indirmek için akaryakıt tankı emiş, basınç, dolum, nefeslik hat bağlantılarının flexible boru sistemiyle yapılması işleridir.

 

Bu sistem  firmalara göre değişken olarak çift cidarlı , tek cidarlı  2 “ , 11/2” olarak değişkenlik göstermektedir. Son 6-7 yıldır UPP uygulaması yapılmaktır. Şirket bünyesinde UPP eğitimi verebilecek düzeyde sertifikalı 2 mühendis çalışmaktadır. Sektörde bir çok ana dağıtım firmasının kabul ettiği ve uygulattığı bu flexible boru kullanılmaktadır .Genel geçer standart olarak basınç hatları 2” çift cidar , dolum hatları 4” , nefeslik hatları 2 “ gömleksiz veya gömlekli olabilmektedir.  Bu uygulamalar içerisinde BP satış istasyonları dolum hatları çift cidarlı yapılmaktadır. Ayrıca nefeslik uygulamalarında buhar geri dönüşüm sitemi  kurulmakta ve daha sonra kurulan sistemlerle yakıt tasarrufu sağlanmakta ve yakıt buharının doğal ortama karışımı en alt seviyeye çekilmiş olmaktadır. Aynı şekilde bu sistemin pompa tarafı altyapı kurulumu da yapılmaktadır.

 

Akaryakıt borulama kapsamında yapılan çalışmalarda tanklardan kanopi altındaki dispenser (pompa) satış noktalarına akaryakıt hatlarının , merkezi dolum ve nefeslik noktalarına dolum ve nefeslik hatlarının çekilmesi şeklinde olmaktadır. Tanklar genelde çift cidarlı olarak tesis edilmektedir. Tank ve pompa altlarına sızdırmazlığı sağlamak için polietilen sump uygulaması yapılmaktadır. Bu sumplardan hat çıkışları sızdırmazlık eleman bağlantılarından çıkarılmaktadır.

 

Akaryakıt tesisatın topraklama temas ettiği kısımlarda kesinlikle ek yapılmamakta ve kontrolsüz nokta bırakılmamaktadır. Daha farklı olarak tadilatlı işlerde de altyapı tesisat uygulanması yapılmaktadır. Tadilatlı yerlerde günümüz standartları yakalamak için güncel normlara  dikkat edilmekte dağıtım firmalarının talepleri karşılanmaktadır. Akaryakıt tesisat projelendirilmesi daha sonra akaryakıt istasyonunda oluşabilecek noktasal kaynaklı kirlenmiş saha durumunun önüne geçecek en önemli çalışmadır. Gerek tankların sızdırmazlığının TSE EN 17020'ye göre kontrol edilmesi gerekse toprak kirliliği yönetmeliğinde belirtildiği gibi sızdırmaz akaryakıt tesisatı kulllanılması gerekir.

 

Bu kapsamda yapılan istasyon ve tesislerinin altyapı tesisat ömürleri uzamaktadır. Bundan da çevreye duyarlılık bir aşama daha yukarı çıkarılmakta ve doğal ortam da korunmuş olmaktadır.

 

KAPALI HACİM UYGULAMALARI

İstasyonlarda bulunan bodrum, kuyu, dehliz, yeraltı akaryakıt tankalarında yapılması gereken tüm işler özel tecrübe ve prosedüre gereksinim duyar. Firmamız kapalı alanlarda sayısız işlem yapmıştır. Bunlar;

• Tankların gazdan arındırılması

• Bodrumların köpük ile doldurulması

• Tehlikeli ekipmanların transferi

• Jeneratör taşınması

• Kuyularda oluşan yanıcı ve parlayıcı maddelerin uzaklaştırılması

• Exproof havalandırma tertibatı ile ortamların iyileştirilmesi

 

TESTLER

Sektör çalışmaları içerisinde önemli bir yer tutan bu çalışmalar, akaryakıt tank ve hatlarına uygulanmaktadır. Akaryakıt tank ve hatlarında kaçak testleri yapılmaktadır.

 

İSTASYON KEŞİF ÇALIŞMALARI

İstasyonlarda oluşabilecek aksaklıkları önceden tespit etmek için her türlü mekanik, elektrik ve SEÇ keşifleri yapmaktayır. Bu kapsamanda 5,000 üzerinde istasyonda keşif çalışmaları başaılı şekilde gerçekleştirilmiştir. Tüm keşifler online sistem üzerinden yapılarak anında müşterilerimize internet üzerinden aktarılmaktadır. 

"Uygar yaptığı her türlü ticari faaliyeti, o günün teknik koşullarında maksimum hizmet ve işçilik kalitesiyle sonuçlandırmak, satış sonrası servis hizmetleri ve hizmet kalitesini her zaman maksimum seviyede tutmak ve sağlam adımlarla büyüyerek sektöründe ön sıralara yer almayı amaç edinmiştir."