OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

İstasyon Pompa Otomasyonu

PumpOmat; İstasyonda pompadan yapılan satışların ve pompadan satış yapan saha personelinin tüm satışlarının takibini ve raporlamasını yapan sistemdir.

- Sistemimiz dünyanın en gelişmiş entegre istasyon otomasyon yazılımıdır.

- Pompa ve Yazar Kasa entegrasyonu.

- Tank Sistemleri entegrasyonu.

- Taşıt ve Müşteri Tanıma Sistemleri entegrasyonu.

- Sadakat Sistemleri entegrasyonu.

- Muhasebe Sistemleri entegrasyonu.

İstasyondaki akaryakıt ve LPG pompalarında gerçekleşen tüm satışlar online olarak anında sisteme girer. Tüm işlemler elektronik olarak kayda geçer. Tüm çevrebirim sistemlerle çalışır. Tank, Muhasebe, Pos Cihazları, Bilgilendirme/Sadakat Yönetim Cihazları, Elektronik Ödeme Terminalleri, Yazarkasalar, UPS, Fiyat Panosu, Oto Yıkama, Taşıt Tanıma v.b. sistemlerine online entegredir. Müşteri ve Taşıt Tanıma ünitelerine sahip tüm kullanıcılar, sistem tarafından tanınır. Kullanım limitlerini sistem yönetir. Müşteriye veya araca, doğru yakıt doğru miktarda verilir. Tek bir buton ile vardiya kapatılır. Pompa ve yazarkasa totalleri, tank envanterleri, pompacı hesapları, pompa-tank mutabakatları ve devir işlemleri  saniyeler içinde sonuçlanır. Vardiya işlemlerine ayrılan süre en aza iner. Tüm pompaların birim fiyatları ve özel müşterilere uygulanmak istenen fiyat indirim programları, istasyondan veya merkezden yönetilir. Tüm değişiklikler geçmişe dönük raporlanabilir. Fiş, kupon, koçan v.b. ile uğraşmadan, cari müşteri yönetimi elektronik ortamda yapılır, müşteri araçlarının işlemleri detaylı olarak görülür. Tüm işlemler, saniyeler içinde sonuçlandırılır.

Merkezi otomasyon sistemlerine entegre olacak şekilde, petrol şirketi özel sadakat programları yönetilir. Puanlama, indirim, sadakat programlarını yapan harici sistemlere bilgi gönderir. Filo yönetimi amaçlı, uluslararası kart sistemlerine entegredir. Tüm satış işlemleri filtrelenebilecek şekilde raporlanır. Raporlar, hem hazır formatta genel raporlar, hem de özel formatta kullanıcıların tanımladığı raporlar olabilir. Kurum içi tesislerin hizmetinde akaryakıt ikmal istasyonları ile bu istasyonlardan yakıt temin edecek araçlara yönelik olarak pompa otomasyonu, pompacı tanıma , kablosuz taşıt tanıma ile tank otomasyon sistemleri kurulması ile gerekli testlerin yapılmasının sonucunda sistemin  tam çalışır vaziyette teslim edilmesi işidir.

Otomasyon sistemi  kurum içi tesislerde kullanılacak araçların  yakıt alımlarını otomatik bir şekilde yapabilmesi, yakıt alımlarının geçmişe dönük sürücü ve plaka bazında raporlanabilmesi , yakıt tank durumlarının izlenmesi, vb. durumlar için kullanılacak bir sistemdir. Kurulacak otomasyon sistemi ile yakıt kayıplarının en aza indirgenmesi, yakıt kullanım performansları, araç ve şoför performans analizlerinin yapılabilmesi, yakıt maliyetlerinin doğru şekilde araçlara dağıtılması, araçlara güvenli dolum hedeflenmektedir.

Tank Otomasyon Sistemi

Pompa otomasyon sistemi, market otomasyon sistemi ile tam online entegre bir yazılımdır. Bu yazılım sektördeki birçok tank otomasyon sistemi ile entegre haldedir ve istasyonda hangi tank otomasyonu olursa olsun, kullanıcı farklı sistemlere aynı yazılımla eriştiği için ciddi bir kullanım kolaylığı söz konusudur. Bu yazılım tank otomasyon sistemlerinden aldığı bilgiler doğrultusunda; tank envanterleri, alarmlar, dolumlar, tank kaçak testleri, anlık envanterler vb. raporlamalarını yapar. Tank kontrol ünitelerinin sınırlı depolama kapasitesinin yanında, TURPAK tank otomasyon yazılımı sayesinde bu bilgiler otomasyon sistemine kaydedilir ve yıllarca oluşan tüm olaylar kayıt altına alınmış olur.

 

TURPAK tank otomasyon yazılımının diğer bir üstünlüğü de tankların otomatik kalibrasyonunu yapmasıdır. Tank otomasyon sistemleri, istasyonlara takılmalarının ardından, hangi sistem kullanılırsa kullanılsın tank kalibrasyonu gerektirir. Tank kalibrasyonu tank başı ortalama 8 saat süren, tanker kiralama ihtiyacı gerektiren ve satışın durdurulması ihtiyacını doğuran bir uygulamadır. TURPAK tank otomasyon yazılımı ise kalibrasyonu, istasyon satış yaparken otomatik olarak yapar. Böylece hem zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanmış olur, hem de fiziki kalibrasyona nazaran daha hassas ve yüksek kalibrasyon yapılmış olur. 

Tanker Otomasyonu

Yüksek ölçekli dolum yapılması gereken durumlar için tasarlanan bir sistemdir. İstasyonlarda kullanılan saha kontrol ünitesi bir tankerde kullanılabilecek şekilde minimize edilmiş ve ilgili geliştirilmeler yapılmıştır. Zira, tankerde otomasyon sistemi kullanma aşamasında titreşim, voltaj ve sıcaklık gibi kriterler sistemin çalışmasını engellemekte ve bu sebeple standart bilgisayar ya da sistemlerin kullanılmasını imkansız hale getirmektedir. Turpak tanker otomasyon sisteminde bu iş için tasarlanmış olan özel bir kontrol ünitesi kullanılmaktadır.

Tanker otomasyon sistemi üzerinden yapılan ve sisteme kayıt edilen ikmal bilgileri, GPRS üzerinden veya direk kablo bağlantısı ile tanker otomasyon yazılımına aktarılır. Bu yazılım üzerinden kullanıcı ihtiyacı olan raporlamaları yapar.

"Uygar yaptığı her türlü ticari faaliyeti, o günün teknik koşullarında maksimum hizmet ve işçilik kalitesiyle sonuçlandırmak, satış sonrası servis hizmetleri ve hizmet kalitesini her zaman maksimum seviyede tutmak ve sağlam adımlarla büyüyerek sektöründe ön sıralara yer almayı amaç edinmiştir."