PERİYODİK BAKIM

TANK TEMİZLİĞİ

Özel olarak tasarlanmış hava tahrikli ‘temizlik ünitesi’ adı verilen bir ekipman vasıtası ile tankın tabanında biriken mikrobiyolojik yapılar, tortu, serbest su, emülsiyon gibi istenmeyen oluşumların tanktan arındırma işlemidir. Çıkan atıklar atık ayrıştırma makinesi ile ayrıştırılıp, ağzı kapalı sac variller içerisinde istasyonda güvenli bir alanda muhafaza altına alınır.

ATIK YÖNETİMİ

Atıklar; Atık taşıma lisanslı tankerimizle Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) eşliğinde istasyonlardan alınarak Bertaraf edilmek üzere İzaydaş’ a teslim edilir. Atık taşıma işlemi Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda yürütülmektedir. Atık üreticisi konu hakkında bilgilendirilmekte, çevre kirliliği ve sağlığı açısından ilgili maddeler uyarınca sorumlulukları belirtilmektedir. Bu taşıma lisanslı tankerle yapılmaktadır ve araç şoförleri ADR sertifikalıdır.

HAVA - SU BAKIMI

Her türlü marka Hava-Su saatlerinin temizliği, kontrolleri, bağlatılarının düzeltilmesi, etiketlemesi ve tabanca & hortum temini yapılmaktadır.

PERİYODİK DİSPANSER - POMPA BAKIMI

Gilbarco pompalarına uzman kadro ile periyodik bakım vererek oluşabilecek problemleri önceden gidermekteyiz. 

GAZ DEDEKTÖR BAKIMI

Bodrumlu istasyonlarda bulunan gaz dedektör sistemlerine uzman kadro tarafından  6 ayda bir kalibrasyon hizmeti verilir. Bu hizmet ile istasyon güvenliği son derece sıkı bir şekilde gözden geçirilir.

OTOMASYON BAKIMI

Akaryakıt istasyonlarındaki tank otomasyon sisteminin kontrolü ve sistemin çalışırlığının sağlanması için yılda bir kez bakım yapılmaktadır. Yapılan bakım ve kontroller aşağıda detaylandırılmıştır:

• Probe Tank ve Riser bağlantıları kontrol edilecek, gereken durumlarda arızalar giderilip yeni ürün montajı yapılacaktır.

• Kablo bağlantılarının kontrolü, gereken bağlantı rekorlarının yenilenmesi.

• PLLD’nin açık ve görevini yerine getirir durumda olduğu kontrol edilecektir, PLLD ve PLLD bağlantılarının kontrolü yapılacaktır.

• ATG kontrol ünitesinin açılacak ve temizlenecektir, tozdan arındırılacaktır.

• ATG Printer bakım ve kontrolü yapılacaktır varsa problemler giderilecektir.

• Printer arızalı ise değişim maliyeti bayiye fatura edilecektir, mukavemet olması durumunda dağıtım şirketine fatura edilecektir.

• ATG kontrol ünitesi ile probe arasındaki bağlantı kabloları kontrol edilecektir varsa bağlantı problemleri giderilecektir

• ATG kontrol ünitesinin UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) bağlı olup olmadığı kontrol ve test edilecektir, bağlı değil ise gerekli bağlantılar tesis edilecektir.

• ATG RS 232, DIMS ve TCP/IP kartları kontrol edilecektir. Bozuk ve çalışmayan kartlar dağıtım şirketinin stoklarından yenileriyle değiştirilecektir. Stokta 10 adet karta düşülmesi durumunda BP’ye bilgi verilecektir.

• ATG Versiyon ve set-up kontrolü yapılacaktır. Daha önce montajı yapılmış olanlar dahil olmak üzere tüm ATG’lerde en son versiyonun olması sağlanacaktır.

• ATG ile Turpak otomasyon sistemi arasındaki RS 232 ve DIMS kart bağlantılarının kontrol edilerek kabloların hasarsız olduğu ve sağlam bir şekilde bağlanmış olduğu teyid edilecektir. Sorunlu olan bağlantılardaki problemler giderilecektir.

• ATG cihazının TCP/IP kartı üzerinden ve router bağlantısı ile iletişim sağladığı kontrol ve teyid edilecektir. Bağlantı problemi tespit edilmesi durumunda, cihaz veya bağlantıdan kaynaklanan arızalar giderilecektir. Bozuk ve çalışmayan TCP/IP kartları dağıtım şirketinin stoklarından yenileriyle değiştirilecektir.

• Problar ile ATG konsolu arasındaki kablo borularındaki izolasyonlar kontrol edilecektir. İzolasyonu uygun olmayan tüm noktalar Polywater köpük ile izole edilecektir.

• ATG kalibrasyon tabloları kontrol edilip doğruluğu teyid edilecektir. Kalibrasyon problemi tespit edilen istasyonlarda yeni otomatik kalibrasyon başlatılacak veya kalibrasyon yenilenecektir.

• ATG cihazında bulunan kalibrasyon bilgileri ile tank üstü ürün etiketlerinin birbirini doğrulayıp doğrulamadığını check edilecek.

KORUYUCU ELEKTRİK BAKIMI

Bir tesisin arızasız ve eksiksiz çalışır durumda olabilmesi, periyodik zamanlarda koruyucu bakım yapılması ile mümkün olur. Periyodik koruyucu bakım yapılması ile tesis ve cihaz kendinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmek maksadı ile işlerini eksiksiz yapar durumda bulunurlar. Ayrıca bu tesis ve cihazın normal ömrü imkânlar nispetinde uzatılmış olur. Bu bakımdan koruyucu bakım hem işletme ve hem de tesis ekonomisi bakımından çok önemlidir. Bu koruyucu bakım ana hatlarıyla aşağıda maddeleşmiştir:

• Ana giriş (RST)  akım ve gerilim değerlerinin ölçümü

• Ana panodaki aşırı akım ve gerilim koruma ekipmanlarının kontrolü

• Ana pano içi kablo bağlantılarının kontrolü

• Ana pano bara bağlantı kontrolü

• Ana pano fazlar arası denge kontrolü

• Ana pano içi elektrikli ekipmanların termik değerlerinin infra-red term-scanner ile ölçülmesi

• Kompanzasyon kademelerinin çalışılırlığının kontrolü

• Pompa ve dispenser kontrol panoları hariç tali panoların kontrolü, temizliği ve ölçümleri

• Pompa altı ve tank menhol içi ex-proof girişlerinin kontrolü

• Tanker topraklama barası, yeraltı akaryakıt depolama tankları, akaryakıt ve LPG dispenser/pompa, ana pano, paratoner, kanopi topraklamasının ölçümü ve onaylı raporu hazırlanması

• Jeneratör, UPS, regülatör mevcut tip ve özelliklerinin raporlanması

• Dispenser/pompa ve dolum hortumu elektrik iletkenliği kontrolü

• İstasyon bodrumunda ve  su kuyularında LEL değerlerinin okunması. Bodrumda bulunan elektrikli ekipmanların raporlanması

• Tank üstü ve dispenser/pompa altı menhol içi ve bina elektrik kablo tesisat boru (conduit) ile kablolar arasındaki boşluğunun (annuler boşluk) girişlerinin poliüretan köpükle izole edilmesi.

• Jet wash ve Car wash yıkama makinesinin dış gövde üzerinden topraklama kontrolünün ve elektrik kaçağı kontrolü yapılması ve raporlanması.

• Acil durum devre kesicileri ile acil aydınlatma ışıklarının çalışma kontrollerinin yapılması.

LPG TANK SAHASI BAKIMI

Türkiye Genelinde LPG servisi veren İstasyonlarında; LPG tank sahasının topraklama ölçümü ve tankın katodik koruma değerlerinin ölçümü, tank sahası sızdırmazlık kontrolleri, TS 11939 göre tesisatın uygunluk kontrollerinin yapılması, hava panosunun konumunun değerlendirilmesi. LPG elektrik panosunun kontrol ve bakımları yapılmaktadır.

• Katodik koruma Ölçümü

• Topraklama Ölçümü

• Tank Sahası Bakımı

• Tank ve Tesisat Kontrolleri

• Pompa Ve Boru Hatları Kontrolleri

• Hava panosu Kontrolü

• Dolum Sahası Kontrolü

• Elektrik ve PLC Panosu Kontrolleri

• Kaçak Kontrolleri

"Uygar yaptığı her türlü ticari faaliyeti, o günün teknik koşullarında maksimum hizmet ve işçilik kalitesiyle sonuçlandırmak, satış sonrası servis hizmetleri ve hizmet kalitesini her zaman maksimum seviyede tutmak ve sağlam adımlarla büyüyerek sektöründe ön sıralara yer almayı amaç edinmiştir."